Wae Rebo village

Wae Rebo village, Manggarai, Flores island, Wae Rebo is an old Manggaraian village, situated in pleasant mountain area in West Flores